Algemene Jaarvergadering.

 

 De Algemene jaarvergadering van vrijdag 25 maart jl. was goed bezocht. Vele SASA leden en geïnteresseerden waren aanwezig in “Het Dorpshuis”. Terwijl ieder een goed plaatsje zocht werd de koffie geserveerd.

De voorzitter opende de vergadering en zei blij te zijn dat we na de lange periode van gedwongen inactiviteit door Corona eindelijk weer met z’n allen bij elkaar konden zijn. Hoewel sommige mensen nog wat huiverig waren om te komen, was de opkomst met ca.75 personen goed te noemen.

 

De voorzitter gaf een overzicht van de activiteiten in het afgelopen jaar en ging in op de wisselingen in het bestuur. Aftredend en niet herkiesbaar waren Henk Aarntzen en Henk van Gelder. Zij werden bedankt voor hun werk met een bloemetje en een envelop.  Als nieuw bestuurslid trad aan Gijs Weideveld.

 

De penningmeester, Els Tijssen deed op deze eerste ADV na Corona verslag over de jaren 2019 t/m 2021. Ze constateerde dat deze jaren met een positief saldo zijn afgesloten.

 

Al met al kan worden geconcludeerd dat SASA een gezonde stichting is die door  de inspanningen van het bestuur en de vele vrijwilligers er in slaagt om voor de deelnemers leuke en interessante activiteiten te organiseren. 

 

Na het serieuze deel was er tijd voor ontspanning.  Daarvoor zorgde “De Linge Revue”.  Begeleid door Hans op de accordeon zong Liesbeth liedjes uit de jaren 50, “gouwe ouwe” waaronder een medley van de zangeres zonder naam waarbij door de zaal vrolijk werd meegezongen. En Gerard die als Henkie uit het verzorgingshuis, Gerrit de postbode en Keske de boer met zijn moppen de lachers op zijn hand kreeg.

Na het slotwoord van de voorzitter speelde het muzikale duo nog wat nummers terwijl

de deelnemers met een tevreden gevoel de zaal verlieten.