20 juni 2012 werden twee leden van het SASA bestuur uitgenodigd om naar de Rabobank Oost Betuwe in Elst te komen, om symbolisch een cheque van € 700,00 in ontvangst te nemen.
Dit bedrag zal besteed worden voor nieuwe matjes ten behoeve van de Yoga en materialen voor het Dynamic Tennis.
Langs deze weg willen wij Rabobank Oost Betuwe bedanken voor hun gift.

Uitreiking cheque Rabobank aan SASA