Algemene Deelnemers Jaarvergadering

 

Vrijdag 22 maart 2019 organiseert SASA weer haar jaarlijkse algemene deelnemersvergadering en hiervoor nodigen we u graag uit.

Op deze middag bespreken we het reilen en zeilen van “onze SASA” in het afgelopen jaar. Veranderingen in het bestuur, wie gaat en wie komt, financiële zaken, welke activiteiten zijn er ondernomen e.d.

De nieuwe dominee Els de Clerck zal in een toespraak even stilstaan bij de overleden deelnemers en we kijken vooruit naar de plannen voor het lopende jaar. Natuurlijk is er aandacht voor de deelnemers die al 25 jaar met veel plezier meedoen aan de activiteiten van de SASA.

 

Dan is er pauze met muziek van Ria Visser en wordt er een drankje geserveerd.

 

Na deze serieuze onderwerpen is het tijd voor iets luchtigers en kunnen we genieten van de muzikale verrassing die wordt opgevoerd. Ook zullen we nog even terug kunnen kijken met een korte film van het 50 jarig jubileum.

Als de voorzitter het slotwoord heeft gesproken kunt u nog even rustig napraten bij de muziek van Ria Visser.

U bent van harte welkom.

Vrijdag 22 maart in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren.

Zaal open om 13.00 uur  -  begin 13.30 uur  -  einde ong. 17.00 uur

 

Toegang is gratis.

U krijgt een gratis kopje koffie of thee, een hapje en een drankje.